เกี่ยวกับเรา

เทคโนโลยีการพิมพ์ได้เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของมนุษย์และสังคมอย่างไร้ขอบเขต นับตั้งแต่การก่อตั้งบริษัท ทบพันได้ขยายและพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับเทคโนโลยีการพิมพ์เพื่อพัฒนาระบบที่ไม่เหมือนใครและตอบโจทย์ การนำเสนอเทคโนโลยีระดับแนวหน้าเหล่านี้ เราจะก้าวหน้าไปไกลยิ่งขึ้นในฐานะผู้สร้างคุณค่าทางสังคมด้วยการเปลี่ยนแปลงธุรกิจในเชิงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีแนวทางที่หลากหลายในการแก้ไขปัญหาทางสังคม

ประวัติบริษัท

กลุ่มบริษัทในประเทศไทย

ทบพันทั่วโลก