กลุ่มบริษัทในประเทศไทย

กลุ่มบริษัททบพันใช้ความสามารถที่เป็นเอกลักษณ์ของตนในการแข่งขันและนำเสนอโซลูชั่นผ่านการใช้ทรัพยากรการจัดการส่วนบุคคลและความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพซึ่งใช้จุดแข็งเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ชื่อบริษัท ธุรกิจ
บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด ผลิตและจำหน่ายกล่องพับและกล่องกระดาษลูกฟูกแบบพิมพ์สี
บริษัท ดาต้าโปรดักส์ทอปปังฟอร์ม จำกัด การพิมพ์แบบรักษาความปลอดภัยและการพิมพ์แบบฟอร์มธุรกิจ
บริษัท มาเจนด์ แมคซิส จำกัด ผลิตและจัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนสำหรับอาหาร, สินค้าอุปโภคบริโภค และ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์