การพิมพ์บรรจุภัณฑ์และกระดาษ

ทบพันมอบโซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับการพิมพ์บรรจุภัณฑ์และกระดาษ รวมถึงการออกแบบกราฟฟิกและโครงสร้าง / ฟังก์ชัน


ผลงานของเรา

บริษัทเมียนมาร์ บรูเวอรี่ จำกัด

ของขวัญพรีเมียม, ประเทศเมียนมาร์ : ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา

โครงการนี้เป็นการทำบรรจุภัณฑ์พรีเมียมสำหรับแขกที่มาเยี่ยมชมโรงงาน
ทบพันได้สนับสนุนในการจัดทำแผนและการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์และการผลิต