การออกแบบพื้นที่เพื่อการสื่อสาร

ทบพันมีบทบาททั้งในโลกแห่งความเป็นจริงและโลกดิจิทัล ในด้านการออกแบบพื้นที่เพื่อการสื่อสาร (Space Communication) เราสร้างคุณค่าโดยรวมเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เข้ามาอยู่ในการออกแบบพื้นที่ด้วยการบริการแบบครบวงจร (One-stop Service)

ทบพันนำเสนอการวิจัยการตลาด, การสร้างการวางแผน, การออกแบบภายใน, การพัฒนาผลิตภัณฑ์, การติดตั้ง, และการก่อสร้าง

สมาร์ทออฟฟิศ

การออกแบบการเยี่ยมชมโรงงาน

พิพิธภัณฑ์

โชว์รูม