การออกแบบการเยี่ยมชมโรงงาน

การออกแบบการเยี่ยมชมโรงงาน (Factory Tour) ของทบพันถือเป็นหนึ่งในการสื่อสารแบรนด์เพื่อสร้างความประทับใจให้ผู้เยี่ยมชม โดยการสร้างประสบการณ์จริงกับประสาทสัมผัสทั้ง 5 ช่วยให้ผู้เยี่ยมชมประทับใจและจดจำแบรนด์และสินค้าได้ และยังช่วยให้เกิดผู้ติดตามหรือแฟน ๆ ในอนาคตด้วย ข้อมูลเชิงลึกของผู้เชี่ยวชาญมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือมากขึ้น เมื่อได้ร่วมแบ่งปันด้วยตนเอง ผู้เยี่ยมชมจะได้เห็นกระบวนการผลิต,ไลน์การผลิตของจริง, เข้าใจส่วนประกอบหลัก และได้รับการสื่อสารโดยตรงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท กลยุทธ์ และความท้าทายต่าง ๆ ที่เผชิญอยู่

เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ผู้คนไว้วางใจแบรนด์และสินค้ามากขึ้น เพื่อช่วยพัฒนามูลค่าเพิ่มของสินค้าบริษัทผู้ผลิตจำนวนมากจึงนำเสนอการออกแบบการเยี่ยมชมโรงงานที่โรงงานของตน


ผลงานของเรา

Ajinomoto Co., (Thailand) Ltd.

T-TEC Lab. Tour, Thailand : 2021

การออกแบบและการสร้างทัวร์ห้องปฏิบัติการ ใช้เทคนิคการออกแบบเชิงโต้ตอบ การทำแผนที่ฉายภาพ และเซ็นเซอร์สัมผัส
เราเสนอพื้นที่ที่ผู้เข้าชมสามารถได้ความรู้และทักษะเชิงลึกผ่านการเล่นและสัมผัสประสบการณ์ต่างๆบริษัท เคนมิน ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

หมู่บ้านข้าวเคนมิน, ประเทศไทย : 2563

เคนมิน ฟู้ดส์ ผลิตยากิ-บิฟัน (หมี่ผัด) และลูกค้าต้องการนำเสนอสินค้าคุณภาพเยี่ยมและไลน์การผลิตที่บริหารจัดการอย่างดีให้ผู้เยี่ยมชมทุกท่านได้เห็น รวมถึงลูกค้าทั่วไปและแขกที่เป็นนักธุรกิจเพื่อขยายตลาดระดับสากล

ทบพันจึงได้สร้างโครงการขึ้นมาเพื่อให้ผู้เยี่ยมชมทุกท่านได้สัมผัสสินค้าของเคนมิน โดยให้มีโปรแกรมชิมยากิ-บิฟัน (หมี่ผัด)เมียนมาร์ บรูเวอรี่ จำกัด

แบบฟอร์มธุรกิจ ประเทศเมียนมาร์ : ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา

เมียนมาร์ บรูเวอรี่ เป็นบริษัทเบียร์ที่ใหญ่ที่สุดในเมียนมาร์และเป็นหนึ่งกลุ่มคิริน บรูเวอรี่ในประเทศญี่ปุ่น ด้วยการสนับสนุนอย่างมืออาชีพจากทบพันในด้านการออกแบบพื้นที่เพื่อการสื่อสาร ลูกค้าได้เปิดให้มีการเยี่ยมชมโรงงานขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศเมียนมาร์ เรียกว่า “PRIDE TOUR” หรือทัวร์แห่งเกียรติยศ เพื่อแสดงถึงคุณภาพ ความมุ่งมั่น และเกียรติ เมียนมาร์ บรูเวอรี่ได้พยายามหาแนวคิดใหม่ ๆ ในการสื่อสารเพื่อสร้างความแตกต่างและปกป้องส่วนแบ่งตลาด