พิพิธภัณฑ์

แนวคิดของทบพันในโซลูชันสำหรับพิพิธภัณฑ์ (Museums Solution) คือเพื่อสร้างความรู้สึกและสร้างประสบการณ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ ประวัติศาสตร์ของการปกครองท้องถิ่น บริษัทท้องถิ่น และองค์กรต่าง ๆ ทั่วประเทศ ผ่านนิทรรศการที่เข้าใจง่ายและดึงดูดแต่ละกลุ่มเป้าหมาย

เพื่อที่จะเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น เราจึงจะพัฒนาพื้นที่เป็นฐานในการส่งมอบข้อมูลและประสบการณ์ต่าง ๆ ไม่ใช่แค่การจัดเก็บเอกสารสำคัญ แต่โดยการเน้นย้ำสิ่งที่พิพิธภัณฑ์ต้องการจะสื่อถึง