โชว์รูม

โซลูชันโชว์รูมของทบพันสนับสนุนอย่างเต็มที่ให้การนำเสนอที่น่าประทับใจเกิดขึ้นได้จริง ทั้งสำหรับปรัชญาและประวัติศาสตร์ขององค์กร คุณค่าสินค้าและบริการต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลาย เรานำเสนอตัวเลือกหลายอย่างที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละวัตถุประสงค์ เช่น โชว์รูมสินค้าเพื่อแสดงเทคโนโลยีผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 และประสบการณ์จริง หรือพื้นที่เสมือนจริงที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลล้ำสมัย


ผลงานของเรา

บริษัทร่วมทุน ไดกิน แอร์ คอนดิชันนิง เวียดนาม

โชว์รูมไดกิน หง เหยิน, ประเทศเวียดนาม : 2561

ทบพันสนับสนุนโชว์รูมที่ตั้งขึ้นใหม่โดยไดกิน เวียดนาม ซึ่งเป็นฐานการผลิตเครื่องปรับอากาศแห่งแรกของไดกินในเวียดนาม

พื้นที่นิทรรศการสำหรับแสดงเครื่องปรับอากาศจริงที่ผลิตที่โรงงาน นิทรรศการบางอย่างสามารถสัมผัสได้และเห็นเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ไม่เหมือนใครในตัวสินค้า และสามารถทดลองระบบควบคุมใหม่ล่าสุดที่ใช้แผงระบบสัมผัส