การรีโนเวทโรงงานเพื่อทำ Factory Tour เป็นอีกหนึ่งช่องทางการประชาสัมพันธ์ถึงสินค้าและแบรนด์ขององค์กร ในรูปแบบที่ลูกค้าและผู้เยี่ยมชมโรงงานจะได้ใกล้ชิดและสัมผัสกับบรรยากาศการทำงานของจริง ด้วยการนำเสนอข้อมูลต่างๆ เพื่อสร้างความน่าสนใจ รวมไปถึงการจัดทำ Workshop ให้ผู้เยี่ยมชมโรงงานได้สัมผัสกับขั้นตอนการผลิต วัตถุดิบที่ใช้ และส่วนประกอบต่างๆ จนถึงขั้นตอนการประทับตราแบรนด์สินค้า

ซึ่งนอกจากจะเพิ่มความสนุกสนานในการร่วมกิจกรรมให้แก่ลูกค้าแล้ว ยังสร้างความประทับใจและกระตุ้นยอดขายได้เป็นอย่างดี โดยขั้นตอนการทำ Factory Tour ให้ประสบความสำเร็จมีดังต่อไปนี้

 

ขั้นตอนการรีโนเวทโรงงานเพื่อทำ Factory Tour ให้ประสบความสำเร็จ

คอนเซ็ปต์ของการรีโนเวทโรงงานเพื่อทำ Factory Tour นับเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอุตสาหกรรม ที่ผู้ประกอบการโรงงานต้องการใช้เป็นช่องทางในการโปรโมตสินค้าด้วยการนำลูกค้า, นักธุรกิจ, นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ, นักเรียน, นักศึกษา และผู้ประกอบการรายอื่นเข้ามาเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อแสดงศักยภาพของขั้นตอนการผลิตสินค้า ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบไปจนถึงขั้นตอนการแพ็คสินค้า การจัด Factory Tour ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 

1. วางแผนการจัด Factory Tour

ก่อนลงมือรีโนเวทโรงงานผู้ประกอบการควรวางแผนให้เรียบร้อยก่อน เช่น กำหนดพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการเข้าชมได้, กำหนดจำนวนของผู้เข้าเยี่ยมชมต่อรอบ, กำหนดวันและเวลาที่เปิดให้เข้าเยี่ยมชม, กำหนดตัวบุคลากรที่ให้บริการ และกำหนดว่าจะเป็นการเยี่ยมชมโรงงานแบบฟรี หรือแบบมีค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นต้น

2. วางแผนการนำเสนอข้อมูล

ควรเลือกใช้เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการนำเสนอข้อมูลให้เข้าใจได้ง่าย และข้อมูลที่นำเสนอควรมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับประวัติหรือเรื่องราวขององค์กร ก่อนที่จะแนะนำไปสู่ตัวผลิตภัณฑ์และแบรนด์ต่างๆ ขององค์กร ภาษาที่ใช้นอกจากจะมีภาษาไทยเป็นหลักแล้ว ควรมีภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 หรือหากมีความเชี่ยวชาญสามารถเลือกใช้ได้มากกว่า 2 ภาษา ในส่วนของการแนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ควรใช้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี

3. การวางแผนจัดสรรพื้นที่ต่างๆ

ผู้ประกอบการควรรีโนเวทโรงงานให้เป็นสัดส่วน เช่น ส่วนห้องทดลอง, ส่วนฝ่ายผลิต, ส่วนโชว์รูม และส่วนการให้บริการต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้หากสามารถจัดพื้นที่สำหรับ Workshop ได้ ก็ควรจัดให้ผู้เยี่ยมชมโรงงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม เช่น ลงมือผลิตสินค้าด้วยตัวเอง หรือได้สัมผัสกับวัตถุดิบที่โรงงานได้คัดเลือกมาอย่างดี จะช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสและการรับรู้ของผู้เยี่ยมชมโรงงานให้เกิดการตัดสินใจซื้อเร็วขึ้น จากนั้นจึงนำผู้เยี่ยมชมโรงงานออกมาสู่พื้นที่จำหน่ายสินค้า จะช่วยสร้างรายได้เสริมระหว่างการจัด Factory Tour ได้เป็นอย่างดี

4. การจัดทัวร์แบบครบวงจร

เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของ Factory Tour เพราะการทำทัวร์รูปแบบนี้คือการท่องเที่ยวเชิงอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการสามารถประกาศในเว็บไซต์เพื่อนำเสนอทัวร์แบบครบวงจรได้ เช่น นำเสนอ Package Tour ที่ผู้เยี่ยมชมจะได้ทั้งเยี่ยมชมโรงงาน พร้อมแวะสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง และได้รับที่พักพร้อมอาหาร เป็นต้น

 

ประโยชน์จากการทำ Factory Tour

แนวคิดรีโนเวทโรงงานเพื่อทำ Factory Tour มีประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการทั้งด้านยอดขาย ภาพลักษณ์ และช่วยเพิ่มฐานลูกค้า นอกจากนี้ยังส่งผลดีต่อธุรกิจอื่นๆ ด้วย เพราะนอกจากจะช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยแล้ว ยังสนับสนุนให้ธุรกิจขนาดเล็กรอบโรงงานสามารถสร้างรายได้จากการขายอาหาร ของฝาก ของขวัญให้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการส่งออก และส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองรองทั้งหลายให้มีรายได้เข้ามา

หากผู้ประกอบการต้องการรีโนเวทโรงงานเพื่อทำ Factory Tour ผู้ประกอบการจะต้องมั่นใจในศักยภาพการผลิตของโรงงานว่าได้มาตรฐานสากล และควรมีสินค้าที่เป็นแบรนด์ของตัวเองเพื่อส่งเสริมยอดขาย และที่สำคัญคือจะต้องมีการอัปเดตข่าวสารการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้เกิดแก่ผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมโรงงาน