ในยุค Digital Transformation เช่นนี้คงไม่มีทักษะใดที่เหมาะสมไปกว่า Digital Skills อีกแล้ว หลายองค์กรจึงพยายามพัฒนาและออกแบบออฟฟิศอัจฉริยะ ให้มีเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุน แต่ผู้ประกอบการทราบหรือไม่ว่า การมีเทคโนโลยีมากมาย แต่พนักงานกลับไม่เท่าทันเทคโนโลยีสามารถก่อให้เกิด Digital Disruption หรือการแทนที่กันของธุรกิจได้ ดังนั้นเพื่อพัฒนาพนักงานให้มี Digital Skills ที่ล้ำเลิศ ผู้นำองค์กรจะต้องเริ่มต้นที่ Soft Skills ของพนักงานทุกคนก่อน ความหมายของ Soft Skills คืออะไร และพัฒนาขึ้นได้อย่างไร เรามีข้อมูลที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

 

ออกแบบออฟฟิศอัจฉริยะเพื่อรองรับพนักงานที่มีทั้ง Soft Skills และ Digital Skills

การออกแบบออฟฟิศอัจฉริยะให้ประสบความสำเร็จ ผู้นำองค์กรต้องรู้จักความหมายของ Soft Skills และ Digital Skills ก่อน ว่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรจึงจะสามารถรีโนเวทออฟฟิศได้ตรงกับความต้องการ

โดย Soft Skills หมายถึงทักษะที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ซึ่งเทคโนโลยีไม่สามารถเข้ามาแทนที่ได้ เช่น ความกระตือรือร้น, ความคิดสร้างสรรค์ที่จะติดตามเทรนด์ของโลก, การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีและรู้จักการสื่อสารที่เข้าอกเข้าใจ และความยืดหยุ่นในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ เป็นต้น

ส่วน Digital Skills คือ ทักษะที่ใช้ในการทำงานร่วมกับเทคโนโลยีที่มีวิวัฒนาการเพิ่มขึ้นทุกวัน ไม่ว่าจะเป็น Big Data, Could, AI, VR 3D และอุปกรณ์ต่อเชื่อมแบบ Automation ซึ่งในอนาคตที่จะเพิ่มความหลากหลายมากยิ่งขึ้นเพราะ IoTs เข้ามาควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ได้มากขึ้น

ดังนั้นการจะพัฒนาให้มนุษย์มี Digital Skills ได้ จะต้องเริ่มต้นที่ Soft Skills ก่อน เพราะมนุษย์คือผู้ใช้เทคโนโลยี จึงต้องมีทักษะในการปรับตัวและเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถให้ทำงานร่วมกับเทคโนโลยีได้อย่างไม่ติดขัด และเมื่อได้ทราบความหมายที่สอดคล้องกันดังนี้แล้ว เราก็สามารถรีโนเวทออฟฟิศให้เหมาะกับความต้องการขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

การออกแบบออฟฟิศอัจฉริยะจะช่วยพัฒนา Soft Skills ได้อย่างไร

การออกแบบออฟฟิศอัจฉริยะจะสามารถทำได้ง่ายขึ้นเมื่อได้ทราบจุดประสงค์ขององค์กร ดังในกรณีนี้ การรีโนเวทออฟฟิศเพื่อให้ช่วยพัฒนา Soft Skills ของพนักงาน เราจะออกแบบออฟฟิศอย่างไรดี เพราะ Soft Skills คือทักษะทางอารมณ์ ไอเดียที่น่าสนใจจึงมีดังต่อไปนี้

 

1. จัดพื้นที่สำหรับ Brainstorm

การจัดพื้นที่สำหรับการระดมสมอง หรือ Brainstorm จะช่วยพัฒนา Soft Skills ด้านความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งทักษะด้านนี้ไม่จำเพาะผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับด้านการออกแบบ ดีไซน์ หรือกราฟิกเท่านั้น เพราะผู้ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่โดยตรงจะเรียกว่า Hard Skills หรือทักษะเฉพาะด้านที่ทำให้ต้องได้รับหน้าที่ที่ตรงกับความสามารถ

แต่ถ้าหากเป็น Softs Skills ด้านความคิดสร้างสรรค์จะเป็นเรื่องของพนักงานทุกคนที่ควรมี การจัดโต๊ะทำงานแบบรวมกลุ่ม 4-5 คน จะช่วยให้พนักงานสามารถประชุมกันเป็นกลุ่มย่อยๆ ได้ตลอดเวลา โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาห้องประชุมใหญ่ เพราะไอเดียเกิดขึ้นได้ทุกวินาที การหันหน้ารวมกลุ่มกันจะช่วยให้เกิดการนำเสนอไอเดีย แลกเปลี่ยนแนวคิด และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

 

2. พื้นที่การทำงานแบบไร้ขอบเขต

เป็นลักษณะการออกแบบออฟฟิศอัจฉริยะ ที่ส่งเสริม Soft Skills ด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่น เพราะไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ดังนั้นการออกแบบออฟฟิศให้แต่ละแผนกอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน ไม่มีห้องส่วนตัวประจำแผนก มีเพียงช่องทางเดินที่เชื่อมต่อถึงกันอย่างเป็นระเบียบ พนักงานทุกคนสามารถหันไปพูดคุยกับแผนกอื่นได้ โดยที่ไม่มีประตูกั้น จะช่วยให้พนักงานสามารถปรับตัวทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เร็ว และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นมากขึ้น สนับสนุนการทำงานแบบ Collaborative Working ที่มุ้งเน้นความสำเร็จขององค์กรเป็นหลักได้เป็นอย่างดี

 

3. พัฒนาศักยภาพของห้องประชุม

การเปลี่ยนห้องประชุมธรรมดาให้กลายเป็นห้องประชุมอัจฉริยะ ที่มีเทคโนโลยีอันทันสมัยและมีศักยภาพ จะช่วยส่งเสริม Soft Skills ด้านการคิดวิเคราะห์พร้อมการสื่อสารไปพร้อมกัน ทั้งระบบประชุมทางไกลที่มีประสิทธิภาพทางด้านภาพและเสียง การวางตำแหน่งห้องประชุมให้อยู่ในจุดที่สามารถรับชมวิวสวน หรือวิวเมืองรอบๆ ออฟฟิศได้อย่างสบายตา รวมไปถึงการเปลี่ยนผนังห้องประชุมจากผนังทึบแบบเดิมเป็น Smart Glass & Film ที่สามารถเปลี่ยนเป็นจอโปรเจคเตอร์สำหรับนำเสนอผลงานได้ เปลี่ยนเป็นผนังกระจกใสเพิ่มความโปร่งสบายได้ และเปลี่ยนเป็นกระจกทึบแสงสำหรับการประชุมแบบส่วนตัวได้

เทคโนโลยีเหล่าจะช่วยให้พนักงานมีสมาธิกับงานที่ต้องนำเสนอ อีกทั้งยังอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานไม่ต้องกังวลเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆ พนักงานมีหน้าที่เพียงวิเคราะห์งานผ่านกระบวนการความคิด และนำเสนอออกมาในรูปแบบที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้ง่ายเท่านั้น ลักษณะเช่นนี้นอกจากจะส่งเสริมด้านการคิดวิเคราะห์และพัฒนาด้านการสื่อสารแล้ว ยังเป็นการฝึกฝนและสร้างความมั่นใจให้แก่พนักงาน เมื่อต้องนำเสนองานที่มีความซับซ้อนต่อหน้าลูกค้า และช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จทางธุรกิจ

 

การออกแบบออฟฟิศอัจฉริยะดังที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ จะนำไปสู่ Soft Skills ด้านความยืดหยุ่นและการปรับตัว ซึ่งเป็นหลักสำคัญที่จะช่วยให้พนักงานปรับตัวรับกับเทคโนโลยีที่เพิ่มมากขึ้น หรือมี Digital Skills โดยที่ไม่ก่อให้เกิด Digital Disruption ภายในองค์กร เพราะพนักงานมีความพร้อมทั้งด้านความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร การทำงานร่วมกับผู้อื่น และการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะต่างๆ ช่วยให้องค์กรสามารถก้าวทันกระแสเทคโนโลยีและเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น