OUR STORY

Changing the world with printing technologies

SCROLL

ทราบถึงปัญหาความไม่เข้าใจในองค์กร และแก้ไขปัญหาเรื่องการสื่อสารในองค์กรให้ดีขึ้น

ธุรกิจของเรา เกี่ยวกับเรา

01

02

03

01

02

03

01

02

03

พ.ค. 25, 2022

ปรับองค์กรเพื่อรับมือคน Gen ใหม่หลังโควิด ด้วยการออกแบบออฟฟิศอัจฉริยะ

ประเด็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงและออกแบบออฟฟิศอัจฉริยะกำลังเป็นที่จับตามองของหลาย ๆ องค์กรในปัจจุบัน อันเนื่องมาจากแนวคิดไลฟ์สไตล์การทำงานของคนรุ่นใหม่ที่มองว่า ทุกสถานที่สามารถเป็นที่ทำงานหรือแหล่งสร้างสรรค์งานใหม่ๆ ของพวกเขาได้

พ.ค. 09, 2022

ออฟฟิศ ABW แนวทางปรับองค์กรให้ตรงกับพฤติกรรมการทำงานของพนักงาน

แนวคิดรังสรรค์พื้นที่ทำงานแบบออฟฟิศ ABW ได้รับความสนใจมากขึ้นในปัจจุบัน เพราะพฤติกรรมและรูปแบบการทำงานของคนรุ่นใหม่ มีความยืดหยุ่นและเป็นอิสระมากขึ้น

เม.ย. 20, 2022

นวัตกรรมสมาร์ทออฟฟิศ เทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนสำนักงานให้ทันสมัย

แนวทางสำคัญในการออกแบบออฟฟิศให้สนับสนุนการสร้างสรรค์ไอเดีย การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ไปจนถึงการส่งมอบคุณค่าจากพนักงานสู่องค์กร นั่นก็คือ การนำนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการพัฒนาออฟฟิศ