ธุรกิจของเรา

ทบพันประเทศไทยเริ่มดำเนินธุรกิจโดยมุ่งนำเสนอโซลูชันด้วยการตอบสนองความต้องการด้านการสื่อสารของผู้คน ธุรกิจ และสังคม เรากำหนดเป้าหมายการออกแบบการสื่อสารเป็น 3 ธุรกิจหลักในประไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

     

การออกแบบพื้นที่เพื่อการสื่อสาร

การส่งเสริมการท่องเที่ยว

การสื่อสารการตลาด