นักลงทุน

ทบพันประเทศไทยเป็นบริษัทย่อยของบริษัททบพัน พริ้นติ้ง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนในโตเกียว เป็นผู้ให้บริการโซลูชันครบวงจรชั้นนำระดับโลกในด้านการพิมพ์, การสื่อสาร, การรักษาความปลอดภัย, บรรจุภัณฑ์, วัสดุตกแต่ง, และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

กรุณาเยี่ยมชม https://www.toppan.com/en/ir/ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานทางการเงิน ราคาหุ้น เหตุการณ์เกี่ยวกับนักลงทุน และการนำเสนอของทบพัน พริ้นติ้ง