จดหมายเหตุดิจิทัล

ทบพันสร้างการจัดเก็บจดหมายเหตุดิจิทัล (Digital Archive) สำหรับวัสดุและสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ที่เป็นของธุรกิจ พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ โรงเรียน และการปกครองท้องถิ่น เรานำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุมบริการหลากหลาย ตั้งแต่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการแปลงวัสดุเชิงประวัติศาสตร์เป็นดิจิทัล การสร้างฐานข้อมูล การแก้ไขบันทึก และการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงโต้ตอบ


Cooperation: Nikko Toshogu Shrine

เทคโนโลยีบันทึกดิจิทัลของทบพันช่วยสร้างกรอบให้ทบพัน VR (การจำลองภาพเสมือน) ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับแปลงคุณสมบัติทางวัฒนธรรมเป็นดิจิทัล และแบ่งปันให้โลกได้รับรู้ ทบพันใช้เทคโนโลยีแถวหน้าเพื่อแสดงสีและรูปแบบของคุณสมบัติทางวัฒนธรรมอย่างแม่นยำและใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ที่มีมายาวนานเพื่อจัดการสีและประมวลผลภาพความละเอียดสูง เทคโนโลยีการจัดเก็บจดหมายเหตุดิจิทัล (Digital Archive) เหล่านี้เป็นเทคโนโลยีหลักที่อยู่เบื้องหลังทบพัน VR


NIKKO TOSHOGU SHRINE “YOMEIMON GATE”
©Nikko Toshogu Shrine / Toppan Printing Co., Ltd.


ผลงานของเรา

สมาคมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย

หมู่บ้านญี่ปุ่น, ประเทศไทย : 2560

บริษัททบพัน พริ้นติ้ง จำกัด สร้างการจำลองมรดกทางวัฒนธรรมแบบดิจิทัลและจัดให้มรดกทางวัฒนธรรมดิจิทัลเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ทำให้ผู้คนภาคภูมิใจได้


เทคโนโลยีการจำลองภาพเสมือน (VR) ถูกนำมาใช้เพื่อสร้างลักษณะเดิมของหมู่บ้านญี่ปุ่นในอยุธยา ประเทศไทย ขึ้นมาใหม่ และนำเสนอประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบใหม่ที่สามารถเพลิดเพลินได้ในสถานที่นั้น ๆ วิดีโอ VR ที่นำเสนอความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ระหว่างญี่ปุ่นและไทยที่หล่อหลอมผ่านการค้าที่เกี่ยวข้องกับเรือสินค้าตราแดง (Red Seal merchant ships) ที่ได้รับอนุญาตจากผู้สำเร็จราชการนั้นจะได้รับการฉายที่หมู่บ้านญี่ปุ่นเช่นกัน

เกี่ยวกับเนื้อหา
หมู่บ้านญี่ปุ่นถูกสร้างขึ้นในยุคทองของอาณาจักรอยุธยาในศตวรรษที่ 17 โดยอาณาจักรอยุธยาและชาวญี่ปุ่นเพื่อเป็นศูนย์กลางการค้ากับญี่ปุ่น เนื้อหา VR นี้ใช้คอมพิวเตอร์กราฟฟิกความละเอียดสูงเพื่อสร้างภาพถนน ท่าเรือ และเรือค้าขายของหมู่บ้านในเวลานั้นขึ้นมาใหม่

วิดีโอเทคโนโลยีการจำลองภาพเสมือน (VR)
วิดีโอได้รับการจัดทำขึ้นจากการวิจัยวัสดุทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าในญี่ปุ่นและไทยด้วยความรู้สึกดื่มด่ำที่ไม่เหมือนใครของ VR วิดีโอจึงนำเสนอรูปลักษณ์ในอดีตของหมู่บ้านญี่ปุ่น การเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ระหว่างญี่ปุ่นและไทยที่หลอมรวมกันผ่านทางการค้าและการมีส่วนร่วมของยามาดะ นากามาสะ ในความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ