ความสำเร็จของการออกแบบโรงงานเพื่อทำ Factory Tour ประกอบด้วยปัจจัยหลายประการที่ผู้ประกอบการต้องทำให้ความสำคัญโดยการสำรวจโรงงานของตัวเอง เพื่อนำไปสู่การออกแบบที่ถูกต้องและเหมาะสม จึงจะส่งผลดีต่อธุรกิจ สามารถขยายฐานลูกค้า และสร้างชื่อเสียงมาสู่แบรนด์ของตัวเองให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างได้ ซึ่งการทำ Factory Tour สามารถสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นจริงได้ และสำหรับองค์ประกอบสำคัญต่างๆ ที่จะทำให้ Factory Tour ของผู้ประกอบการประสบความสำเร็จมีปัจจัยใด Toppan รวบรวมมาให้แล้ว

สำรวจองค์ประกอบสำคัญ เพื่อนำไปสู่การออกแบบโรงงานให้มีประสิทธิภาพ

การออกแบบโรงงานเพื่อทำ Factory Tour ผู้ประกอบการควรสำรวจองค์ประกอบของโรงงานให้ครบทุกด้านเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการต้อนรับผู้เข้าชม เพราะ Factory Tour คือการท่องเที่ยวเชิงอุตสาหกรรมที่ผู้เข้าชมจะต้องได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และได้รับความรู้เพื่อนำไปสู่ความต้องการซื้อสินค้าจริง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมด้านการส่งออกและยอดขายได้เป็นอย่างดี โดยองค์ประกอบสำคัญต่างๆ มีดังนี้

 

1. ความสมบูรณ์ของเว็บไซต์

ในยุคปัจจุบันผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความสำคัญในการสร้างเว็บไซต์โรงงานของตัวเองมากขึ้น แต่สิ่งที่ควรสำรวจเพิ่มเติมคือ เว็บไซต์นั้นมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลาหรือไม่ มีข้อมูล ประวัติ และความเป็นมาขององค์กรควบถ้วนหรือไม่ มีความต่อเนื่องในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เข้าชมมากน้อยเพียงใด เพราะเว็บไซต์คือช่องทางที่จะสามารถเข้าถึงผู้เข้าชมได้มากที่สุด หากเว็บไซต์ขาดการอัปเดตนานเกินไป การประกาศ Factory Tour มีโอกาสที่จะไม่ประสบความสำเร็จเพราะ ไม่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชม เนื่องจากขาดความน่าเชื่อถือในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

 

2. ความพร้อมของสถานที่

Factory Tour คือการท่องเที่ยวเชิงอุตสาหกรรมที่ผู้เข้าชมมีความคาดหวังว่าจะได้รับความเพลิดเพลิน พร้อมกับความรู้ ดังนั้นบริเวณโดยรอบควรได้รับการออกแบบโรงงานเพื่อการเตรียมสถานที่สำหรับต้อนรับผู้เข้าชมเป็นสัดส่วนอย่างลงตัว และที่สำคัญที่สุดคือความสะอาดของภาพรวมทั้งหมดของโรงงาน

 

3. ทำเลตั้งโรงงาน

หลายครั้งที่การทำ Factory Tour ต้องประสบความล้มเหลว เพราะสถานที่ตั้งโรงงานไม่ได้อยู่ในจังหวัดใหญ่ หรือในพื้นที่ท่องเที่ยว หรือใกล้แหล่งท่องเที่ยว ทำให้ไม่มีผู้เข้าชมแวะเข้ามาเยี่ยมชมโรงงาน วิธีการแก้ปัญหาคือ หากทราบว่าที่ตั้งโรงงานอยู่ในเมืองรอง ผู้ประกอบการควรวางแผนการท่องเที่ยวแบบเป็นแพ็กเกจให้แก่ผู้เข้าชม เช่น ร้านอาหารรสเด็ด แหล่งช้อปปิ้ง เที่ยวชมวิถีชีวิตชาวบ้าน และสร้างกิจกรรม Workshop ภายในโรงงาน เป็นต้น เพื่อให้ผู้เข้าชมมีกิจกรรมเพลิดเพลินได้ทั้งวัน

 

4. ความพร้อมทางเทคโนโลยี

เพื่อให้การทำ Factory Tour มีความสนุกสนานมากขึ้น ผู้ประกอบการควรพิจารณาออกแบบโรงงานด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสร้างความเพลิดเพลิน และสื่อถึงความเป็นโรงงานที่ทันสมัย เช่น การใช้ Smart Glass & Film กระจกอัจฉริยะในส่วนของห้องแล็ปหรือห้องทดลองต่างๆ เพื่อเปลี่ยนเป็นกระจกใสให้ผู้เข้าชมได้เห็นขั้นตอนการปฏิบัติงานของจริง หรือการใช้เทคโนโลยีแบบปุ่มสัมผัส ที่จะมีเสียงคำอธิบายออกมาในพื้นที่ต่างๆ ของโรงงาน เพื่อช่วยให้ผู้เข้าชมเข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยภาษาที่ใช้ควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐานในการให้ข้อมูล

 

5. ความพร้อมด้านการเดินทาง

ผู้ประกอบการควรวางแผนการเดินทางให้แก่ผู้เข้าชม โดยเริ่มสำรวจพื้นที่โดยรอบโรงงานว่าใกล้กับสถานที่ใด และควรเดินทางด้วยวิธีการใด เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าชม โดยเฉพาะโรงงานที่อยู่ในเมืองรอง หรือในพื้นที่ที่ห่างไกลสถานที่ท่องเที่ยว บริษัทส่วนใหญ่ที่เห็นถึงโอกาส จะเลือกลงทุนเพิ่มเติมในส่วนของรถโดยสารรับส่งระยะสั้น Shuttle Bus เพื่ออำนวยความสะดวกพาลูกค้าชมภายในโรงงาน เสริมความประทับใจและภาพลักษณ์องค์กรให้สวยหรู ดูน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้หากมีบริการเสริมเช่นการวางแผนจองที่พักพร้อมอาหารให้แก่ผู้เข้าชม โดยเลือกที่พักที่เห็นวิวสวย มีบริการที่ดี และอาหารอร่อย ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ผู้เข้าชมเพลิดเพลินกับธรรมชาติแล้ว ยังส่งเสริมรายได้ให้แก่ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารในเมืองรองได้อีกด้วย

 

6. ควรมีสินค้าเป็นแบรนด์ของตัวเอง

เป้าหมายของการทำ Factory Tour คือการทำให้ชื่อแบรนด์สินค้าของผู้ประกอบการขยายความรู้จักในวงกว้าง จนถึงเป้าหมายการส่งออกสินค้า แต่หากโรงงานไม่มีสินค้าที่เป็นแบรนด์ของตัวเอง ผู้ประกอบการควรสนับสนุนสินค้า OTOP ในพื้นที่ โดยอนุญาตให้พ่อค้า แม่ค้าเข้ามาเช่าพื้นที่ภายในโรงงานเพื่อเปิดขายสินค้า เป็นการช่วยส่งเสริมธุรกิจท้องถิ่นที่มีขนาดเล็ก และโรงงานก็ได้รับรายได้เสริมจากการเช่าพื้นที่ หรือผู้ประกอบการจะเลือกซื้อสินค้าท้องถิ่นเข้ามาทำการขายเองภายในโรงงานก็ได้เช่นกัน

 

องค์ประกอบสำคัญของการออกแบบโรงงานเพื่อทำ Factory Tour ที่กล่าวมานี้ จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปสำรวจความพร้อมของโรงงานตัวเอง และวางแผนสำหรับการทำทัวร์ในอนาคต อีกทั้งยังสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถแก้ไขจุดที่บกพร่องให้มีความสมบูรณ์พร้อมต้อนรับผู้เยี่ยมชมได้ แม้ทำเลที่ตั้งจะอยู่ในเมืองรองหรือพื้นที่ห่างไกลสถานที่ท่องเที่ยว และสิ่งสำคัญคือหมั่นอัปเดตความคืบหน้า หรือข่าวสารต่างๆ บนเว็บไซต์ให้เป็นประจำ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและดึงดูดให้ผู้เข้าชมสนใจมาเยี่ยมชมโรงงานมากขึ้น