โลกยุค BANI World คือยุคที่องค์กรควรเร่งทำความเข้าใจ และควรใช้การออกแบบสำนักงานครบวงจรเท่านั้นเพื่อรับมือกับโลกยุคนี้ ในบทความนี้เราจะมาทำความเข้ากับโลกยุค BANI World ว่ามีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับการดำเนินธุรกิจ และไม่เพียงเฉพาะพนักงานเท่านั้นที่ต้องตกอยู่ในภาวะของ BANI World แต่ผู้นำองค์กรเองก็อยู่ในภาวะนี้เช่นกัน เราทุกคนหากเข้าใจกระบวนการ และเร่งแก้ไขปรับปรุง BANI World ก็เป็นโลกอีกหนึ่งยุคที่ผ่านมาแล้วสุดท้ายก็จะผ่านไป หากพร้อมแล้วเราไปทำความรู้จักกับ BANI World ด้วยกัน

 

ทำความรู้จัก BANI World ก่อนเริ่มออกแบบสำนักงานครบวงจร

เราจะรีโนเวทออฟฟิศให้พร้อมรับมือกับ BANI World ได้ ต้องเริ่มต้นที่การทำความเข้าใจก่อนว่า ยุคนี้พัฒนาขึ้นมาจากยุค VUCA World ที่เราเพิ่งคิดคำจำกัดความมาได้ไม่นาน แต่ในข้อเท็จจริง VUCA World ได้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2000 ที่อินเทอร์เน็ตเริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิต โดยจะเห็นได้ว่า ช่วงเวลานั้นคือภาวะแห่งความเปลี่ยนแปลงที่เต็มไปด้วยความคลุมเครือ ซับซ้อน ผันผวน และไม่แน่นอน ซึ่งก็เข้าใจได้ไม่ยากเพราะอินเทอร์เน็ตคือสิ่งใหม่ในชีวิตช่วงนั้น ผู้คนจึงเต็มไปด้วยความสงสัยใคร่รู้ และพยายามหาหนทางที่จะเข้าใจ “อินเทอร์เน็ต”

จนกระทั่งการมาถึงของยุค Digital Transformation ที่เทคโนโลยีเริ่มอัจฉริยะขึ้น และสามารถสื่อสารได้ภายใต้การควบคุมของระบบอินเทอร์เน็ต และในระหว่างที่ผู้คนกำลังตื่นเต้นกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ก็เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ขึ้นมาทันที ซึ่งไม่ต้องบอกเลยว่าสร้างผลกระทบอย่างไรกับโลกใบนี้ และนี่ก็คือตัวแปรที่เร่งให้เทคโนโลยีต้องพัฒนาแบบก้าวกระโดดมากขึ้นกว่าเดิม

จน Jamais Cascio ได้คิดและอธิบายโลกยุคนี้ว่าคือ BANI World ก่อเกิดเป็นคำจำกัดความใหม่ ว่าเป็นโลกแห่งความเปราะบาง, สร้างความกังวล, คาดเดาได้ยาก และความไม่เข้าใจ ที่สำคัญคือส่งผลกระทบต่อธุรกิจโดยตรง เพราะ BANI World เกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์โควิดที่เศรษฐกิจย่ำแย่ทั่วโลก จึงเป็นที่มาว่าเราจะรีโนเวทออฟฟิศยุคใหม่อย่างไร ให้อยู่กับ BANI World ได้

 

เริ่มต้นออกแบบสำนักงานครบวงจร ให้ BANI World เป็นเพียงเรื่องธรรมดา

ถึงแม้ว่า BANI World จะส่งผลโดยตรงต่อภาคธุรกิจ แต่ความเข้าใจถึงที่มาของโลกยุคนี้ก็ช่วยให้เราออกแบบสำนักงานครบวงจรได้ไม่ยาก เราลองมาแยกความหมายของ BANI World ตามคำอธิบายของ Jamais Cascio พร้อมกัน และลองดูว่าการออกแบบสมาร์ทออฟฟิศ จะช่วยให้ยุคแห่งความเปราะบางนี้เป็นเรื่องธรรมดาได้หรือไม่

 

1. B (Brittle) เปราะบาง

หมายถึงยุคที่ทุกอย่างได้มาอย่างรวดเร็ว และสูญสลายไปอย่างรวดเร็วเช่นกัน ไม่เว้นแม้แต่ความสำเร็จทางธุรกิจ ที่เราจะเห็นการแทนที่กันหรือ Disruption อยู่เป็นประจำ วิธีการแก้ไขเพื่อเสริมความเปราะบางนี้คือ การเพิ่ม Soft Skill, Hard Skill และ Digital Skill ให้แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานมีศักยภาพที่จะรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา และผู้นำองค์กรต้องก้าวทันเทคโนโลยีด้วยการพัฒนาระบบขององค์กรให้ทันสมัย ไม่เว้นช่องว่างให้เกิดการแทนที่กันทางธุรกิจ ช่วยให้พนักงานและองค์กรมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

 

2. A (Anxious) ความวิตกกังวล

หรือเรียกว่าการทำอะไรก็ผิดพลาดไปหมด (Learn Helplessness) เพราะเหตุการณ์โควิดทำให้เราเรียนรู้ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอ จนเราไม่กล้าเริ่มต้นทำอะไร การออกแบบสำนักงานครบวงจรให้เป็น “ออฟฟิศอัจฉริยะ” จะช่วยลดความวิตกกังวลสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินในอนาคต ถือเป็นทางแก้ไขที่ดี อย่างการสร้างห้องประชุมอัจฉริยะที่มีเทคโนโลยีอันทันสมัย สามารถใช้ประชุมทางไกลได้ดีในภาวะฉุกเฉิน รวมไปถึงการติดตั้งระบบ Access Control ที่มีความเข้มงวด เพื่อรักษาความปลอดภัยให้แก่พนักงานให้ห่างไกลจากโรคระบาด และปลอดภัยจากภัยคุกคามต่าง ๆ เมื่อจิตใจรู้สึกถึงความปลอดภัย และมีความมั่นใจว่าออฟฟิศยังคงใช้งานได้อยู่ในทุกสถานการณ์ ความวิตกกังวลจะเริ่มลดลง และสามารถพัฒนาสู่การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้

 

3. N (Nonlinear) ทุกอย่างล้วนคาดเดาได้ยาก

ตั้งแต่โควิดเริ่มแพร่ระบาด เราก็อยู่กับการคาดเดามาโดยตลอด เช่น มันกำลังจะจบแต่ก็ไม่จบ วัคซีนกำลังจะได้แต่ก็ไม่ได้ และออฟฟิศจะเปิดทำการก็ไม่ได้เปิดทำการ เป็นต้น ทุกอย่างล้วนคาดเดาได้ยากในเหตุการณ์ที่ผ่านมา ดังนั้นในช่วงที่โควิดคลี่คลายแล้วนี้ ผู้นำองค์กรควรเร่งปฏิรูปรูปแบบการทำงานใหม่ ให้คำว่า “คาดเดาได้ยาก” เป็นคำว่า “ไม่ยากจะคาดเดา” ด้วยการพิจารณาใช้รูปแบบการทำงานที่หลากหลาย เพิ่มความยืดหยุ่นในองค์กร ทั้งการทำงานแบบ WFH, WFA, สร้างออฟฟิศสาขาย่อย, ยกเลิกการบันทึกเวลางาน, พัฒนาระบบ Data Center ให้ใหญ่ขึ้น และพัฒนาแอปพลิเคชันขององค์กรให้มีการเชื่อมต่อที่หลากหลาย วิธีเหล่านี้จะช่วยให้ทุกสถานการณ์ไม่ยากเกินการควบคุม

 

4. I (Incomprehensible) ความไม่เข้าใจ

ดังที่ได้กล่าวไปว่า BANI World เกิดขึ้นในช่วงโควิด ดังนั้นคำว่า “มันเกิดขึ้นได้ยังไง” จึงเป็นคำถามของคนทั่วโลก ซึ่งความไม่เข้าใจนี้ในแง่มุมของธุรกิจสามารถแก้ไขได้ด้วยการออกแบบสำนักงานครบวงจรให้มีระบบ Big Data ที่สามารถตอบข้อสงสัยของพนักงานทุกคนได้ง่าย เพราะความหวาดกลัวเกิดขึ้นจากความไม่เข้าใจ และความไม่เข้าใจแก้ไขได้ด้วยองค์ความรู้ ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้นำองค์กร ที่จะนำความรู้มาใส่ไว้ใน Big Data เพื่อให้พนักงานได้ใช้ Soft Skill ด้านการวิเคราะห์หาคำตอบให้แก่ตัวเอง ดีกว่าการบอกกล่าวเป็นคำพูดที่อาจสร้างความเข้าใจผิดได้

BANI World จะเป็นเพียงเรื่องธรรมดาหากองค์กรใช้การออกแบบสำนักงานครบวงจรด้วยระบบของสมาร์ทออฟฟิศ ซึ่งเป็นระบบที่มีความยืดหยุ่นและไม่ตายตัว ช่วยให้องค์กรสามารถเดินหน้าต่อไปได้ในทุกสถานการณ์ เรียกได้ว่าความอัจฉริยะของออฟฟิศจะเป็นกำลังเสริม ที่ช่วยผลักดันให้องค์กรและพนักงานมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น และก้าวผ่านคำจำกัดความของโลกแต่ละยุคไปได้อย่างมั่นคง