ปัจจุบันนี้ ที่ทำงานไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ต่างก็แข่งขันกันดึงดูดคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถมากขึ้น เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้องค์กรเติบโต โดยสิ่งหนึ่งที่องค์กรต้องให้ความใส่ใจคือการจัดสรรพื้นที่ทำงานให้ถูกใจคนทำงาน โดยเทรนด์ที่มาแรงในขณะนี้คือการจัดออฟฟิศแบบ Open Space หรือออฟฟิศแบบเปิดโล่งที่จะทำให้พนักงานรู้สึกอิสระ ไม่ติดอยู่ในกรอบแบบเดิมๆ

ออฟฟิศ Open Space มีหน้าตาอย่างไร

โดยทั่วไปแล้ว ออฟฟิศแบบ Open Space จะเน้นการใช้สอยพื้นที่ส่วนรวมที่มีขนาดใหญ่ร่วมกัน ไม่กั้นห้องหรือใช้ฉากกั้นแบ่งพื้นที่ทำงานของพนักงานแต่ละคน ซึ่งจะทำให้พื้นที่ดูโปร่งโล่งและมีความอิสระสูง ลักษณะของโต๊ะทำงานจะคล้ายกับโต๊ะประชุม คือเป็นโต๊ะขนาดใหญ่ที่สามารถนั่งทำงานร่วมกันได้ นอกจากนี้ออฟฟิศแบบ Open Space ยังมีพื้นที่พักผ่อนหรือพื้นที่รับประทานอาหารที่อำนวยความสะดวกให้พนักงานพบปะพูดคุยและใช้ร่วมกันได้ การเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์จะเน้นฟังก์ชันที่สามารถปรับเปลี่ยนหรือเคลื่อนย้ายได้ง่าย เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและสามารถรองรับการใช้งานของทุกคนได้อย่างเต็มที่

ข้อดีของที่ทำงานแบบ Open Space

Open Space ให้บรรยากาศที่ค่อนข้างอิสระ ทำให้พนักงานสามารถเลือกใช้พื้นที่ในออฟฟิศได้อย่างสบายใจและสอดคล้องกับการทำงานของตัวเองมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการสื่อสาร พบปะ และหารือกันระหว่างพนักงาน นำมาซึ่งการแลกเปลี่ยนไอเดียใหม่ ๆ และความรู้สึกเป็นทีมในองค์กร โดยออฟฟิศแบบ Open Space มีแนวโน้มที่จะทำให้พนักงานรู้สึกผ่อนคลายและเกิดการประสานงานระหว่างพนักงานทุกระดับอย่างเป็นธรรมชาติมากกว่าออฟฟิศแบบเก่าที่มักจะสร้างระยะห่างระหว่างพนักงานด้วยการกั้นห้อง หรือวางฉากกั้นระหว่างโต๊ะทำงาน

ข้อเสียของที่ทำงานแบบ Open Space

Open Space ไม่ได้มีแต่ข้อดีเท่านั้น มีข้อเสียอยู่บ้าง เช่น ขาดความเป็นส่วนตัวเนื่องจากต้องใช้พื้นที่ร่วมกับคนอื่น โดยระหว่างการทำงาน พนักงานอาจจะได้ยินเสียงพูดคุยของคนอื่นตลอดเวลา และยังเห็นการทำงานของกันและกันซึ่งอาจทำให้รู้สึกกดดันได้ นอกจากนี้มีงานวิจัยพบว่าที่ทำงานแบบเปิดโล่งมีอัตราการแพร่ระบาดของเชื้อโรคมากกว่าที่ทำงานทั่วไปเพราะพื้นที่เอื้อให้พนักงานมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันมากกว่าปกติ และการใช้พื้นที่เปิดโล่งอาจส่งผลต่อความปลอดภัยของข้อมูลเนื่องจากทุกคนสามารถเดินไปมาและสามารถใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกบางอย่างร่วมกันได้ ซึ่งในส่วนนี้สามารถแก้ไขได้ โดยการออกแบบและจัดพื้นที่สำหรับการทำงานที่ต้องใช้เสียง และการแยกพื้นที่สำหรับแผนกที่ต้องมีความปลอดภัยของข้อมูลในการทำงานออกไปยังพื้นที่ที่เหมาะสม

ทุกวันนี้ออฟฟิศแบบ Open Space เป็นที่ชื่นชอบของคนทำงานรุ่นใหม่ที่รู้สึกไม่อยากติดอยู่ในกรอบ และกำลังจะกลายมาเป็นรูปแบบหลักในการจัดออฟฟิศของทุกองค์กร ซึ่งการจัดออฟฟิศรูปแบบนี้เหมาะกับองค์กรที่มีลักษณะงานที่ต้องการการระดมความคิด มีการทำงานเป็นทีม และบรรยากาศอิสระเปิดกว้าง แต่ไม่ใช่ทุกงานที่เหมาะสมกับการใช้ออฟฟิศแบบ Open Space เสมอไป หากองค์กรของคุณสามารถออกแบบพื้นที่ให้เหมาะกับรูปแบบงานและการใช้สอยของคนในที่ทำงานได้ ก็จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กรได้ไม่ยาก