Activity-based Workplace (ABW) คือรูปแบบการรีโนเวทออฟฟิศที่คิดนอกกรอบวัฒนธรรมองค์กรแบบเดิม ให้ความใส่ใจและสนใจในไลฟ์สไตล์ของพนักงานมากขึ้น และสร้างสรรค์พื้นที่ออฟฟิศให้สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่าทุกตารางนิ้ว โดยการออกแบบสำนักงานแบบ ABW นี้จะไม่มีรูปแบบที่ตายตัว เพราะจะมุ่งเน้นวิเคราะห์ว่าองค์กรนั้น ๆ ประกอบไปด้วยสายงานอาชีพใดบ้าง และองค์กรประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอะไร ควรสร้างสรรค์พื้นที่ในออฟฟิศอย่างไร เช่น ควรจัดพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นโชว์รูม, ควรจัดห้องรับรองแขกในตำแหน่งที่ได้รับวิวสวยที่สุดเพื่อความสำเร็จทางธุรกิจ, ควรมีพื้นที่ Co-working Space เยอะ ๆ หรือควรจะเน้นพื้นที่สำหรับ Work & Play เป็นต้น

ออฟฟิศแบบ ABW ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เพราะสามารถสร้างสรรค์พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่า และตอบโจทย์การทำงานรูปแบบใหม่ ทั้งพนักงานที่ Work from Home และพนักงานที่ต้องเข้าออฟฟิศประจำ เป็นการยืนยันว่า “ออฟฟิศ” ยังเป็นสถานที่ที่มีความจำเป็น เพื่อใช้ในการระดมสมองและพบปะพูดคุย อีกทั้งออฟฟิศแบบ ABW ยังมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย เพื่อช่วยจัดการให้การทำงานมีความราบรื่นขึ้น สะดวกสบายมากขึ้น ดังตัวอย่างเทคโนโลยีต่อไปนี้

1. Interactive Whiteboard
กระดานอัจฉริยะที่สามารถใช้งานแทนโปรเจคเตอร์ได้ ทำงานด้วยระบบสัมผัส สามารถขีดเขียนบนหน้าจอได้ อีกทั้งยังสามารถ Upload File ได้อย่างสมบูรณ์และรวดเร็ว ด้วยการเชื่อมต่อผ่านสาย USB กับคอมพิวเตอร์ เป็นตัวช่วยอัจฉริยะที่จะทำให้การพรีเซ็นต์งานหรือการจดโน้ตต่าง ๆ มีความสะดวกรวดเร็วขึ้น ประหยัดเนื้อที่ในห้องประชุม สามารถติดตั้งได้ในจุดที่ต้องการ ช่วยให้การรีโนเวทออฟฟิศสามารถจัดสรรพื้นที่ได้สะดวกมากขึ้น

2. Hot-seat Booking System
การออกแบบสำนักงานแบบ ABW จะเน้นไลฟ์สไตล์ของพนักงานเป็นหลัก ซึ่งบางองค์กรจะมีพนักงานบางส่วนที่ไม่ได้เข้าออฟฟิศประจำ เช่น พนักงานขาย พนักงานฟรีแลนซ์ และพนักงานที่ยังต้อง Work from Home เป็นต้น ดังนั้นพื้นที่บางส่วนในออฟฟิศจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น แต่ก็พร้อมเปลี่ยนเป็นพื้นที่ประชุม จัดสัมนา หรือรับรองแขกได้ เมื่อมีการแจ้งเตือนการจองพื้นที่ผ่านระบบ Hot-seat Booking System เข้ามา ระบบนี้จะช่วยจองพื้นที่แบบออนไลน์ ด้วยวิธีการจองวันและเวลาที่ต้องการใช้งาน ระบบจะทำการจัดเรียงคิว และแจ้งให้พนักงานทุกคนได้ทราบ

3. ระบบ Paperless
วัฒนธรรมองค์กรรูปแบบใหม่ลดการใช้กระดาษภายในสำนักงาน ด้วยระบบ Paperless ที่จะช่วยบริหารจัดการรับ-ส่งข้อมูล และการบันทึกข้อมูลผ่านระบบสำรองข้อมูลอย่าง Cloud หรือ Google Drive ที่ช่วยรองรับการทำงานสมัยใหม่ที่ข้อมูลข่าวสารจะไม่ตกหล่นหรือสูญหาย อีกทั้งยังช่วยประหยัดการใช้กระดาษ ลดการสะสมของฝุ่นภายในออฟฟิศ และช่วยให้พนักงานทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายกับการรีโนเวทออฟฟิศรูปแบบ ABW

4. Intelligent control & Motion censor
ระบบอัจฉริยะที่ช่วยควบคุมอุปกรณ์สำนักงานและจัดการระบบต่าง ๆ ในออฟฟิศ เป็นระบบที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการออกแบบสำนักงานแบบ ABW เพราะระบบนี้จะช่วยให้พนักงานสามารถพรีเซ็นต์หรือเสนอไอเดียผ่านการประชุมทางไกลแบบไร้สายได้ เหมาะสำหรับพนักงานที่ไม่ได้เข้าออฟฟิศเป็นประจำ หรือพนักงานที่ Work from Home อีกทั้งยังช่วยให้พนักงานที่อยู่ภายในออฟฟิศสามารถควบคุมการเปิด-ปิดอุปกรณ์สำนักงานและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในสำนักงานได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส รวมไปถึงช่วยประหยัดเวลาในการตามหาพนักงาน เพราะระบบสามารถตรวจสอบได้ว่าพนักงานกำลังอยู่ส่วนไหนของออฟฟิศ

นอกจากที่กล่าวมานี้ยังมีเทคโนโลยีอีกมากมายที่สนับสนุนการรีโนเวทออฟฟิศแบบ ABW เพื่อให้องค์กรเกิดความคุ้มค่าในการใช้งานพื้นที่สำนักงาน และมอบความเป็นอิสระให้แก่พนักงานได้ทำงานแบบคนรุ่นใหม่ ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้จะมีการพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์การทำงานที่มีความหลากหลายมากขึ้นในอนาคต