หากคุณกำลังคิดจะรีโนเวทออฟฟิศเพื่อต้อนรับพนักงาน Gen Z ที่กำลังทยอยสำเร็จการศึกษา นั่นหมายความว่าคุณพร้อมที่เปิดรับพนักงานที่มีแนวคิดใหม่ๆ มีความเป็นตัวของตัวเอง และเก่งกาจด้านเทคโนโลยี อีกทั้งในปัจจุบันนี้เราจะได้เห็นการแบ่งกลุ่ม หรือเรียกกลุ่มช่วงอายุต่างๆ เป็น Generations ทั้ง Baby Boomers, Gen X, Gen Y และ Gen Z ในบทความนี้จึงจะโฟกัสไปที่ Gen Z เพราะเป็นรุ่นที่กำลังเริ่มมองหาองค์กรที่รองรับหลังจบการศึกษา เราลองไปเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กรุ่นใหม่กลุ่มนี้กันดีกว่า

 

รีโนเวทออฟฟิศเพื่อรองรับพนักงาน Gen Z โดยที่ไม่กระทบพนักงาน Gen อื่น

จริงๆ แล้วการรีโนเวทออฟฟิศเพื่อกลุ่ม Gen Z ไม่ใช่เรื่องที่ออกแบบยาก เพราะ Gen Z ไม่ใช่กลุ่มที่เข้าใจหรือรับมือไม่ได้ เพียงแค่เราต้องเข้าใจสภาวะแวดล้อมที่เด็กกลุ่มนี้เติบโตมา ว่าพวกเขามีเทคโนโลยีอยู่รอบตัวตั้งแต่เด็ก สามารถแสวงหาความรู้ได้จากอินเทอร์เน็ต อีกทั้งยังสามารถสื่อสารได้กับทั่วโลกเพียงแค่นั่งอยู่กับบ้านและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเท่านั้น

ดังนั้นสิ่งที่องค์กรจะเตรียมพร้อมสำหรับเด็กกลุ่มนี้จะสร้างผลดีให้กับพนักงานทุกรุ่นในองค์กร เพราะโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้เราหลีกเลี่ยงเทคโนโลยีไม่ได้ จึงถึงเวลาที่พนักงานทุกคนต้องมีความรู้ด้านเทคโนโลยีกันแล้ว และต่อไปนี้คือสิ่งที่ Gen Z คาดหวังให้องค์กรมี

 

1. จัดรูปแบบองค์กรแบบสมาร์ทออฟฟิศ

สมาร์ทออฟฟิศ คือรูปแบบที่ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของ Gen Z มากที่สุด เพราะการออกแบบออฟฟิศสมัยใหม่โดยใช้หลักของสมาร์ท
ออฟฟิศ จะช่วยรับมือกับพนักงานได้ทุก Gen เพราะสมาร์ทออฟฟิศไม่มีกฎในการออกแบบตายตัว รูปแบบเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะการทำงานและความต้องการของพนักงานในองค์กร

เช่น ระบบ Hot Desk เน้นพื้นที่ส่วนกลาง ลดโต๊ะทำงานส่วนตัว พนักงานสามารถนั่งทำงานแบบอิสระ สามารถเลือกที่นั่งเองได้ พร้อมระบบจองห้องประชุมหรือพื้นที่ต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชัน, ระบบ Activity-based Working (ABW) เน้นการออกแบบพื้นที่ด้วยการวิเคราะห์ไลฟ์สไตล์ของพนักงานเป็นหลัก ว่ามีกิจกรรมใดบ้าง มีจำนวนพนักงานในออฟฟิศกับนอกออฟฟิศเท่าไหร่ องค์กรบริหารธุรกิจแบบไหน จากนั้นจึงนำข้อมูลทั้งหมดมาออกแบบพื้นที่ทำงานภายในองค์กร เป็นต้น

นอกจากนี้สมาร์ทออฟฟิศยังเน้นรีโนเวทออฟฟิศเพื่อความโปร่งโล่งและสบายตาของพื้นที่ทำงาน พร้อมการตกแต่งที่ผสมผสานกับเทคโนโลยี ช่วยลดอุปกรณ์สำนักงานชิ้นใหญ่ออกจากออฟฟิศ นำเสนอความเรียบแต่หรู น้อยชิ้นแต่ใช้งานได้หลากหลาย

 

2. ใช้เทคโนโลยีเพื่อความตื่นตัว

เทคโนโลยีไม่เพียงทำให้ Gen Z มีความกระปรี้กระเปร่าเท่านั้น แต่ยังทำให้พนักงานเก่ามีความตื่นตัวไปด้วย เพราะความสะดวกสบายในการทำงานที่สร้างความสุขได้มากขึ้น ทั้งการนำแพลตฟอร์มต่างๆ มาใช้งาน, การเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล, การสร้างห้องประชุมอัจฉริยะที่มีเทคโนโลยีรองรับการประชุมทางไกลแบบภาพ เสียง และสัญญาณคมชัด รวมไปถึงการใช้ระบบ Access Control เข้ามาช่วยรักษาความปลอดภัยทั้งตัวบุคคลและข้อมูลต่างๆ

 

3. การเคารพและให้สิทธิในการตัดสินใจ

เพราะการออกแบบออฟฟิศสมัยใหม่ ไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายในองค์กรอย่างเดียว แต่ยังหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิดเพื่อให้เท่าทันกับเทคโนโลยีด้วย ซึ่ง Gen Z ค่อนข้างได้เปรียบในด้านนี้เพราะเติบโตมากับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา

ดังนั้นพนักงานภายในองค์กรควรเร่งปรับ Mindset ใหม่ เพื่อเปิดโอกาสสำหรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ไปกับแนวคิดของ Gen Z ด้วยการให้พวกเขาได้มีสิทธิในการตัดสินใจหรือนำเสนอข้อคิดเห็น และควรให้ความเคารพเมื่อความคิดเห็นนั้นส่งผลดีต่อองค์กร เป็นการปฏิรูปและลบล้างวัฒนธรรมองค์กรแบบเดิมที่เด็กใหม่จะไม่ได้รับการยอมรับ และไม่อนุญาตให้แสดงความคิดเห็น

ปัจจุบันในองค์กรแบบดั้งเดิมที่ไม่มีการรีโนเวทออฟฟิศใหม่ จะพบอัตราการลาออกจากงานของพนักงาน Gen Z เป็นจำนวนมาก เพราะความล่าช้าทางเทคโนโลยี และการบริหารแบบดั้งเดิมที่เด็กใหม่ต้องรอให้ผ่านการฝึกงานก่อนจึงจะสามารถแสดงฝีมือการทำงานได้ ซึ่งแตกต่างจากระบบสมาร์ทออฟฟิศ ที่สนับสนุนให้พนักงานปรับเปลี่ยนความรู้ความสามารถให้เท่าทันโลกยุคใหม่ เพื่อความก้าวหน้าขององค์กร อีกทั้งยังมีความพร้อมเพื่อต้อนรับพนักงาน Gen Z และ Next Generations ต่อๆ ไป