การรีโนเวทออฟฟิศนอกจากจะช่วยสร้างบรรยากาศการทำงาน เพิ่มความทันสมัย และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีแล้ว ทราบหรือไม่ว่ายังช่วยส่งเสริมและสร้างความแข็งแกร่งให้กับ Hard Skills ของพนักงานด้วย ยิ่งองค์กรนำเทคโนโลยีและการออกแบบสมาร์ทออฟฟิศเข้ามาใช้งานร่วมด้วย จะยิ่งอำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนการทำงานให้แก่พนักงาน ช่วยให้พนักงานมีสมาธิและจดจ่อกับงานที่ทำได้อย่างเต็มที่ Hard Skills คืออะไร และควรออกแบบออฟฟิศอย่างไรจึงจะมีศักยภาพรอบด้าน ร่วมศึกษาแนวทางต่างๆ พร้อมกันได้ดังนี้

 

ทำความรู้จัก Hard Skills แบ่งเป็นกี่ประเภท และควรรีโนเวทออฟฟิศอย่างไร

การจะเข้าถึงการออกแบบออฟฟิศอัจฉริยะเพื่อให้มีศักยภาพเพียงพอที่จะช่วยกระตุ้น Hard Skills ของพนักงาน เราต้องทำความรู้จักเกี่ยวกับทักษะชนิดนี้ก่อนว่าคืออะไร Hard Skills นั้นมีความหมายง่ายๆ ที่หมายถึงความสามารถเฉพาะทางที่ช่วยให้คุณสามารถเข้ารับตำแหน่งที่คุณกำลังทำอยู่ขณะนี้ ไม่ว่าจะเป็น วิศวะกร, นักออกแบบ, นักวิชาการ, นักบัญชี และนักการตลาด แต่ถ้าให้กล่าวแบบลึกลงไปอีกนิด Hard Skills จะแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังข้อมูลพร้อมแนวทางการออกแบบออฟฟิศต่อไปนี้

1. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์
ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในปัจจุบันนี้คงเหลืออาชีพอีกเพียงไม่กี่อาชีพบนโลก ที่ยังไม่ต้องพึ่งพาคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ ทักษะนี้กลายมาเป็น Hard Skills อันดับหนึ่งที่พนักงานทุกคนควรมี ดังนั้นการรีโนเวทออฟฟิศเพื่อเสริมทักษะด้านนี้ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ “แสง” โดยเฉพาะแสงธรรมชาติ จะช่วยให้เกิดความสบายตาต่อผู้ที่ต้องทำงานกับคอมพิวเตอร์ วิธีการออกแบบนั้น จะเลือกจัดพื้นที่สำหรับจัดวางคอมพิวเตอร์อยู่ในมุมที่สามารถรับแสงธรรมชาติได้อย่างพอดี ไม่สว่างจ้าและไม่ทึบจนเกินไป โดยอาจจะเลือกใช้การติดตั้งกระจกอัจฉริยะเพื่อเปลี่ยนเป็นแบบโปร่งแสงหรือทึบแสง โดยที่ไม่ต้องคอยลุกขึ้นไปเปิด-ปิดผ้าม่าน ช่วยให้พนักงานจดจ่อกับงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มที่

 

2. ทักษะด้านการออกแบบ
เป็นอีกหนึ่งทักษะสำคัญที่ไม่เฉพาะเพียงงานกราฟิกเท่านั้น แต่หมายรวมไปถึงนักวางแผนการตลาด, ออกแบบโฆษณา, ออกแบบเว็บไซต์, ออกแบบแบรนด์, ออกแบบวิศวกรรม ไปจนถึงการออกแบบงานก่อสร้าง ดังนั้นการออกแบบออฟฟิศอัจฉริยะเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ คือ การเลือกพื้นที่โปร่งสบาย มีการเว้นระยะระหว่างโต๊ะทำงานพอสมควร มีความสูงเพดานระดับ High Ceiling ขึ้นไป พร้อมติดตั้งหลอดไฟแบบ Worm White เพื่อมอบความผ่อนคลายและกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ เสริมด้วยการใช้ผนังกระจกอัจฉริยะแบบ Smart Glass & Film เพื่อให้พนักงานเปลี่ยนเป็นกระจกทึบแสงสำหรับจัดประชุมไอเดียแบบเร่งด่วน หรือเปลี่ยนเป็นกระจกใสเพื่อรับความโปร่งสบายได้ตามต้องการ

 

3. ทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลคือ Hard Skills ที่นักวิจัย นักวิชาการ และนักบัญชีต้องมี โดยบรรยากาศที่เหมาะสมกับพนักงานตำแหน่งเหล่านี้ ควรรีโนเวทออฟฟิศให้มีความเงียบสงบ จัดวางโต๊ะทำงานแบบ Traditional Style หรือการจัดโต๊ะประจำของพนักงานแต่ละคน โดยเลือกชุดโต๊ะเก้าอี้ทำงานแบบเพื่อสุขภาพสำหรับมอบความผ่อนคลายให้แก่พนักงานไปพร้อมๆ กับการทำงานที่ต้องใช้สมาธิตลอดทั้งวัน

 

4. ทักษะด้านการเจรจาต่อรอง
การเจรจาต่อรองคือ Hard Skills สำหรับพนักงานการตลาด และพนักงานขาย โดยลักษณะการทำงานของพนักงานจะต้องมีการพูดคุยกับลูกค้าตลอดทั้งวัน ดังนั้นการรีโนเวทออฟฟิศเพื่อส่งเสริมการเจรจาให้ประสบความสำเร็จคือ การจัดพื้นที่ หรือห้องสำหรับให้พนักงานใช้พูดคุยกับลูกค้า โดยสำหรับการคุยผ่านโทรศัพท์อาจจะจัดเป็นพื้นที่ปิดเล็กๆ มีที่กั้นระหว่างโต๊ะ สำหรับใช้นั่งพูดคุยกับลูกค้าแบบเป็นส่วนตัว หรือที่เรียกว่า Phone Booth

ส่วนการนำเสนอสินค้าเพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจ ควรมีห้องสำหรับ Live Streaming อีกหนึ่งห้อง โดยภายในห้องควรมีอุปกรณ์สำหรับการประชุมทางไกลติดตั้งเอาไว้ สำหรับการไลฟ์นำเสนอสินค้าภายใต้สัญญาณที่มีความเสถียร ช่วยให้พนักงานมีความสะดวกในการทำงาน อีกทั้งยังยกระดับมาตรฐานสำนักงานให้มีความทันสมัย ลูกค้าได้ตัดสินใจผ่านระบบภาพและเสียงที่มีความคมชัด โอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการเจรจาจึงมีความเป็นไปได้สูง

 

Hard Skills คือทักษะสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนให้องค์กรพัฒนาไปข้างหน้า การรีโนเวทออฟฟิศเพื่อมอบบรรยากาศที่เหมาะสมให้กับพนักงาน จะช่วยส่งเสริมทักษะด้าน Hard Skills ให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้นำองค์กรควรปรับนโยบายการทำงาน ให้มีความทันสมัย เหมาะกับสไตล์สมาร์ทออฟฟิศ เช่น การยกเลิกการตอกบัตรเข้า-ออกออฟฟิศ การอนุญาตให้พนักงานแต่ละแผนกนั่งทำงานร่วมกันได้ และการสนับสนุนให้พนักงานแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน นอกจากจะได้เรื่องความสามัคคี และส่งเสริม Hard Skills แล้ว ยังได้ทักษะด้าน Soft Skills มาเป็นของแถมด้วย