เพราะสำนักงานที่ดีจะต้องสามารถสร้างให้เกิดงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดได้ โดยเฉพาะกับการสร้างงานโดยการดึงเอาศักยภาพการทำงานของคนรุ่นใหม่ให้ออกมาให้ได้มากที่สุด โดยสามารถเลือกใช้การออกแบบสำนักงานตามแนวคิดสมาร์ทออฟฟิศได้ด้วยการใช้ Smart Solution เข้ามาทำให้ออฟฟิศมีความล้ำหน้าและทันสมัยกว่าเดิม

5 เทคโนโลยี IoT ที่สำนักงานควรมี เพื่อก้าวสู่ความเป็นสมาร์ทออฟฟิศ

1. การตรวจจับการทำงานด้วยเทคโนโลยี Motion Censor

เพราะเวลาทุกวินาทีในการทำงานเป็นสิ่งมีค่า ดังนั้น บริษัทจึงควรที่จะมองหา Solution เพื่อลดการใช้เวลาที่ไม่จำเป็นออกไป และรู้หรือไม่ว่าชั่วโมงการทำงานในแต่ละวัน เวลาบางส่วนจะหมดไปกับการเตรียมอุปกรณ์การทำงาน การเปิด-ปิดไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ซึ่งหากมีระบบตรวจจับการทำงานของอุปกรณ์เหล่านี้ในออฟฟิศ ด้วยเทคโนโลยี Motion Censor จะช่วยให้บริษัทสามารถลดการสูญเสียเรื่องเวลาไปได้มาก แถมยังเป็นการอำนวยความสะดวกสบายให้การทำงานได้มากยิ่งขึ้น กับเทคโนโลยีที่สามารตรวจจับการเคลื่อนไหวของพนักงาน เพื่ออำนวยความสะดวกการเข้าทำงานในแต่ละพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ควบคุมทุกอย่างด้วยปลายนิ้วผ่าน Intelligent Control

จะดีแค่ไหนถ้าพนักงานสามารถควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ทุกอย่างในสำนักงานได้ผ่านแท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟนที่อยู่ในมือ ไม่ว่าจะเป็นการสั่งการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟส่องสว่าง การนำเสนองานในที่ประชุมผ่านระบบไร้สาย ทุกอย่างควบคุมง่าย ๆ แค่เพียงปลายนิ้ว ด้วยเทคโนโลยี Intelligent Control นี้จะช่วยให้การทำงานของพนักงานสะดวกขึ้น แถมยังสร้างให้เกิดความประทับใจแก่คู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทได้ด้วย

3. รวมศูนย์บริหารการใช้พื้นที่ด้วย Booking System

เพื่อให้การทำงานร่วมกันของพนักงานมีประสิทธิภาพและสะดวกมากยิ่งขึ้น บริษัทสามารถเลือกใช้ระบบ Booking System ที่เป็นระบบการจองที่นั่งทำงาน หรือการจองห้องประชุมของแต่ละแผนก เปลี่ยนระบบการทำงานเดิมให้เป็นสมาร์ทออฟฟิศได้ผ่านหน้าเว็บไซต์ในระบบภายในของบริษัท หรือจะเป็นการจองผ่านแอปพลิเคชันบนแท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟนก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน

4. HR Application สนับสนุนงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ

การบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพคือพื้นฐานสำคัญของบริษัท ซึ่งการนำ HR Application มาใช้ จะช่วยให้การบริหารและจัดการงานบุคคลทำได้ง่ายและสะดวกขึ้น ช่วยให้พนักงานสามารถทำการบันทึกเวลาเข้า-ออก การจัดการทำเรื่องการขอลาหยุด ลาป่วย และการเบิกค่าใช้จ่ายสำคัญได้ผ่านการใช้แอปพลิเคชันเพียงแอปเดียว และสามารถทำได้จากสมาร์ทโฟนของตัวเอง ตรงนี้จะช่วยลดขั้นตอนงานบุคคล การทำงานจะรวดเร็วและสะดวกขึ้นเป็นอย่างมาก และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายของบริษัทได้ไม่น้อยเลย

5. ระบบจดจำใบหน้า Facial Recognition Access Control

เพราะความปลอดภัยถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของสมาร์ทออฟฟิศที่ดี บริษัทสามารถจัดสรรให้พื้นที่ภายในสำนักงานเป็นพื้นที่ปลอดภัย 100% ได้ด้วยการใช้ระบบจดจำใบหน้า หรือ Facial Recognition Access Control นำมาใช้ควบคุมการเข้าออกของพนักงาน ซึ่งยังสามารถนำระบบนี้ไปประยุกต์ใช้ร่วมกับการตรวจสอบการเข้าทำงานของพนักงานได้ด้วย

การเปลี่ยนให้สำนักงานเป็นสมาร์ทออฟฟิศโดยใช้เทคโนโลยี IoT จะสามารถช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน หรือแก้ไขปัญหาการทำงานติด ๆ ขัด ๆ อย่างได้ผล นอกจากนั้นแล้วเทคโนโลยีเหล่านี้ยังเป็นส่วนสำคัญที่จะผลักดันบริษัทให้ก้าวล้ำนำหน้าคู่แข่งได้อีกทางหนึ่งด้วย และยังเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้คนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ เกิดความสนใจและต้องการที่จะร่วมงานกับบริษัทของคุณได้มากยิ่งขึ้น