4 เทรนด์การออกแบบสำนักงานให้ตอบโจทย์วิถี NEW NORMAL ปี 2021

เมื่อโควิด-19 ยังคงวนเวียนอยู่กับเราไม่หนีหายไปไหน ทำให้ธุรกิจต่างต้องเร่งปรับตัวเพื่อความอยู่รอด สถานที่ทำงานที่เปรียบเสมือนหัวใจสำคัญของการทำงาน จึงควรมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเพื่อให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนธุรกิจต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรสามารถเข้ามาทำงานในสำนักงานได้อย่างมั่นใจและรู้สึกปลอดภัย ซึ่งในปี 2021 นี้ เทรนด์การออกแบบสำนักงานนั้น มีส่วนสำคัญอยู่ที่การออกแบบสำนักงานอย่างไร? ให้รองรับวิถี New Normal

จุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่ปลายปี 2019 เมื่อโลกได้รู้จักกับไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วิกฤตโรคระบาดที่แพร่เชื้อได้อย่างรวดเร็วและน่ากลัว สถานการณ์ระบาดค่อย ๆ ทวีความรุนแรงขึ้นจนทำให้สังคมและเศรษฐกิจหยุดชะงัก วิถีชีวิตเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากหน้ามือเป็นหลังมือ เกิดเป็นวิถีชีวิตแบบใหม่หรือ New Normal ที่ทุกชีวิตต้องเรียนรู้เพื่อปรับตัว โดยเฉพาะชีวิตในที่ทำงาน พื้นที่ที่แออัด ห้องทำงานแบบปิดที่มีเครื่องปรับอากาศ รวมถึงวัสดุหรือพื้นที่ส่วนกลางที่หยิบจับใช้สอยร่วมกัน กลายเป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ ทำให้หลายองค์กรคำนึงถึงการออกแบบสำนักงานใหม่

วิกฤตโควิด – 19 ส่งผลให้เทรนด์การออกแบบสำนักงานในปี 2021 ของประเทศไทย เน้นไปที่รูปแบบออฟฟิศแบบ New Normal เพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในที่ทำงาน รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานว่าสามารถมาทำงานได้อย่างปลอดภัยจากการแพร่ระบาด มอบพื้นที่ที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและสามารถสร้างสรรค์งานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้มองเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นและเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องก่อนตัดสินใจปรับปรุงสำนักงาน เราจึงขอแนะนำ 4 อันดับเทรนด์การออกแบบและจัดการพื้นที่ภายในออฟฟิศ พร้อมนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับรูปแบบการทำงานยุคโควิดเช่นนี้ เพื่อช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น ปลอดภัยห่างไกลจากโรคระบาด พนักงานมีความสบายใจในการมาทำงาน ทำให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเต็มศักยภาพ ประสิทธิภาพของงานไม่ได้ถูกลดทอนไปแต่อย่างใด

4 เทรนด์การออกแบบสำนักงานตามหลัก New Normal ในไทย ปี 2021

  1. ออกแบบโดยเน้นการเว้นระยะห่าง ปรับเลย์เอาท์ในแต่ละห้องทำงานเพื่อให้พื้นที่ทำงานของพนักงานแต่ละคน เว้นระยะห่างจากกันมากขึ้น มีการใช้แผงกั้น (Partition) เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด โดยสามารถเลือกใช้แผงกั้นดีไซน์โมเดิร์นที่ยังคงให้ความสวยงาม หรือแผงกั้นแบบ Smart film ที่สามารถปรับขุ่นหรือใสได้ เพื่อรักษาประสิทธิภาพในการสื่อสารระหว่างพนักงาน
  2. ออกแบบพื้นที่ให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย เพิ่มพื้นที่สำหรับการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มขนาดเล็ก อย่าง Semi-Enclosure Booth ที่เหมาะกับการประชุมหรือพบปะอย่างไม่เป็นทางการ ทำได้รวดเร็ว สะดวก โดยนอกจากจะลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อแล้ว ยังทำให้สำนักงานดูทันสมัย ทำงานได้อิสระมากขึ้น รวมถึงเพิ่มระบบการจองล่วงหน้าในรูปแบบออนไลน์ (Advance Booking) เพื่อความเป็นระเบียบ ลดการสัมผัสและพบปะโดยไม่จำเป็น
  3. นำเทคโนโลยีแบบไร้สัมผัส (Touchless) มาประยุกต์ใช้ อาทิ เปลี่ยนจากเครื่องสแกนนิ้วมือ หรือการเซ็นชื่อเข้าทำงาน เป็นการใช้เทคโนโลยีสแกนใบหน้า การเช็กอินบันทึกเวลาด้วยแอปพลิเคชันแทน เพื่อลดการสัมผัส รวมถึงการนำเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) ที่สามารถควบคุมระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างอัตโนมัติด้วยระบบเซ็นเซอร์ ที่จะช่วยให้รูปแบบการทำงานแบบ New Normal นั้น เกิดประสิทธิภาพและสำเร็จลุล่วงได้โดยง่าย
  4. ออกแบบพื้นที่ให้อากาศถ่ายเทได้มากขึ้น อากาศที่ปลอดโปร่ง ถ่ายเทได้สะดวก คือสิ่งสำคัญที่ออฟฟิศยุคใหม่ควรให้ความสำคัญ โดยเลือกใช้ระบบปรับอากาศที่เหมาะสม ออกแบบเลย์เอาท์โดยคำนึงถึงทิศทางลมที่จะช่วยให้อากาศภายในสำนักงานไหลเวียนได้ดี และมีคุณภาพอากาศที่เหมาะสมไม่เพิ่มความเสี่ยงในการกระจายเชื้อ

มาถึงตรงนี้ เชื่อว่าคงพอจะเห็นภาพการออกแบบสำนักงานที่ตอบโจทย์วิถี New Normal กันบ้างแล้ว เมื่อสถานที่ทำงานมีความปลอดภัยและใส่ใจ พนักงานก็จะมีความมั่นใจและสามารถปรับตัวเข้ากับวิถี New Normal พร้อมเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญขององค์กรและร่วมกันสร้างธุรกิจให้กลับมาเติบโตได้อย่างมั่นคงอีกครั้ง

Key Takeaway

  • 4 เทรนด์การออกแบบสำนักงานตามวิถี New Normal เป็นสิ่งที่ทุกองค์กรต้องรีบดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดนี้ได้อย่างถูกต้อง
  • ออฟฟิศที่ถูกปรับปรุงให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดนี้ได้ไว จะช่วยให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนต่อได้อย่างก้าวหน้า งานไม่หยุดชะงัก กลับเติบโตไปในทิศทางที่ดีขึ้น แม้ว่าวิกฤตโควิด-19 นี้จะยังไม่สิ้นสุดลงง่าย ๆ ก็ตาม
  • การออกแบบออฟฟิศให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในยุคโควิด-19 นั้น อาจไม่ใช่เรื่องง่ายที่ใครก็ทำได้ และยิ่งเมื่อโจทย์การปรับปรุงออฟฟิศของคุณคือ ออฟฟิศที่ตอบรับวิถี New Normal จึงควรมีที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำและช่วยวางแผนการออกแบบ เพื่อให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดและได้สำนักงานใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการในทุกฟังก์ชันสามารถใช้งานได้จริงตามวิถี New Normal ได้อย่างปลอดภัย